İSTİFADƏ QAYDASI

Meloton yükləmək üçün 2 qayda var.

1) Istənilən melotonun kodu 606-a sms vasitəsilə göndərilir.
2) *606* melotonun kodu # yes.

Melotonu deaktiv etmək üçün 2 qayda var.

1) *606*111# yes
2) 111 kodu 606-a sms vasitəsilə göndərilir.

Meloton kodunu yenidən aktiv etmək üçün 2 qayda var.

1) *606*112#yes
2) 112 kodunu 606-a sms vasitəsilə göndərilir.

Meloton kodunu növbəti aya keçməsinin qarşısını almaq üçün 2 qayda var.

1) *606*114# yes
2) 114 kodunu 606-a sms vasitəsilə göndərilir.

Köməkçi vasitəni əldə etmək üçün 2 qayda var.

1) *606*113# yes
2) 113 yazib 606-a sms vasitəsilə göndərilir.

 

Ətraflı istifadə qaydası yaxın günlərdə yerləşdiriləcək.